یکی از مامورین قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طلاهای گمشده یکی از شهروندان را به وی بازگرداند. شرح آنلاین – روابط عمومی برق تبریز: ابوالفضل اصلی، چندی پیش حین انجام وظیفه، مقداری طلا به ارزش ۱۲ میلیون تومان پیدا می کند که با اقدامی تحسین برانگیز و با نصب آگهی و اعلان کتبی […]

یکی از مامورین قرائت کنتور شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طلاهای گمشده یکی از شهروندان را به وی بازگرداند.

شرح آنلاین – روابط عمومی برق تبریز: ابوالفضل اصلی، چندی پیش حین انجام وظیفه، مقداری طلا به ارزش ۱۲ میلیون تومان پیدا می کند که با اقدامی تحسین برانگیز و با نصب آگهی و اعلان کتبی در اماکن عمومی و محل پیدا کردن طلا،  نسبت به یافتن صاحب طلای گم شده اقدام کرد.

به دنبال این اقدام، مالک طلاهای گمشده، ضمن مراجعه به دفتر امور برق روشنایی طلاهای خود را تحویل گرفت.

گفتنی است این همکار شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طلاهای گمشده را در خیابان مقصودیه تبریز پیدا کرده و پس از اطمینان از اصل بودن طلای یافت شده با انتشار آگهی، نسبت به پیدا کردن صاحب اصلی آن اقدام کرد.

پس از پیدا شدن صاحب اصلی طلاها، همکاران امور برق روشنایی صورت جلسه ای تنظیم و طی آن طلاها را به صاحب اصلی آن باز می‌گرداند.

لازم به ذکر است ابوالفضل اصلی از دریافت مژدگانی خودداری کرده و این کار را صرفا بخاطر رضای خدا انجام داده است.