با رأی هیات وزیران، استانداران جدید ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و مازندران تعیین شدند.

شرح آنلاین – پایگاه اطلاع رسانی دولت: با رأی هیات وزیران، آقایان محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی ، محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی، محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی و احمد حسین زادگان به عنوان استاندار مازندران تعیین شدند.

استاندار آذربایجان شرقی