شیخ ابراهیم زاکزاکی یکی از روحانیون شیعی اهل نیجریه است که به دلیل نیت پاک ومشی باورمندانه اش سبب گرویدن بسیاری به تشیع شد. او پایبند به رعایت قوانین کشورش است وهمواره در چارچوب قوانین کشورش به فعالیت می پردازد و همواره حرکت در مسیر قانون را به علاقه مندان خود گوشزد می کند. حمله […]

شیخ ابراهیم زاکزاکی یکی از روحانیون شیعی اهل نیجریه است که به دلیل نیت پاک ومشی باورمندانه اش سبب گرویدن بسیاری به تشیع شد.

او پایبند به رعایت قوانین کشورش است وهمواره در چارچوب قوانین کشورش به فعالیت می پردازد و همواره حرکت در مسیر قانون را به علاقه مندان خود گوشزد می کند. حمله ویورش غیر انسانی به محل تجمع شیعیان درکشور نیجریه که خاستگاه گروه غیر انسانی بوکو حرام است ، با هیچ معیار پذیرفته شده بین المللی قابل توجیه نیست. 

شیعیان نیجریه بی آنکه حریم های دولتی را نقض کنند صرفا به فعالیت های قانونی خود ادامه می دادند. در روز قدس ماه مبارک رمضان سال گذشته نیز هجوم غیر انسانی به تظاهرات مسلمانان نیجریه سبب شهادت سه فرزند شیخ ابراهیم زکزاکی شد . پس از أن واقعه شوم سفری به ایران داشت که در این سفر وقتی شهادت فرزندانش را تسلیت گفتم با صلابت ،شهادت  أنها را در راه اهل بیت ع دانست وبا چشمانی پر أب رو به أسمان از خداوند طلب کرد تا این قربانی ها را قبول کند. همسر محترمش نیز که اکنون از شهدا است ،در این سفر او را همراهی می کرد . که بسیار پرصلابت واستوار بود. متاسفانه این واقعه رقت انگیز که به غیر انسانی ترین شکل ممکن اتفاق افتاد هدفی جز ایجاد رعب ووحشت در میان شیعیان وکاستن از گستره نفوذ سخنان اهل بیت ع در بین مرد م ندارد.  

شیخ ابراهیم اکنون ۶٢ سال سن دارد وهمسر وفرزندش را نیز در این فاجعه از دست داده است . وانتشار تصویر تکان دهنده از چهره مجروح این مرد بزرک دل علاقه مندان او را به درد أورد. به یقین مرتکبین چنین جنایتی در برابر افکار عمومی منفورترین هستند . برای سلامتی این مرد بزرگ ویاران وهم پیمانانش دعا کنیم . وبرای شهدای این فاجعه  طلب غفران می کنیم . 

چندی پیش در یکی از کشورهای همسایه نیز شیعیان مورد هجوم قرا ر گزفتند باید هشیار بود تا این دست وقایع در کشورهایی که شمار شیعیان در انها زیاد است  اتفاق نیقتد. أگر این هشیاری پدید نیاید ممکن است دامنه چنین رخدادهایی به شیعیان عربستان وسایر کشورها نیز کشیده شود.

نویسنده: دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان