تبریز،(شرح آنلاین) - چهل سالگی را باید زمانی برای شروع دوباره دانست، نه زمان پایان جوانی است نه آغازی برای پیری، نقطه ای است برای جهشی به افق های دورتر.

چهل سال از تولد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد و اینک در فراز قله خودباوری و ایستادگی و مقاومت پا در راهی می گذاریم که نقطه پرتاب ما به سمتی است که همه همت ها مصروف رسیدن به آن از ابتدای آغاز این حرکت بوده است.

چهل سالگی انقلاب به معنی پیری و پس رفت و زمین گیر شدن نیست. چهل سالگی انقلاب راهی نو برای رسیدن به اهدافی جدید است. در این چلّه انقلاب به جایی رسیده ایم که اگر به گذشته خود بنگریم افتخار می بینیم و اگر پیش رویمان را نگاه کنیم امید است و امید و در یک کلام اینک ما مفتخر به گذشته ایم و امیدوار به آینده.

پدران و مادرانمان راهی را شروع کردند که در راس آن نام اسلام می درخشید و برای هدفی کوشیدند که کلمه غرور و سرفرازی را برایمان در این عصر پر تنش به ارمغان آورد. آنها جان شیرین خود را برای نسلی فدا کردند که باید آینده آنها می شد و ما نیز اینک باید کاری کنیم که فرزندانمان در آینده به راهی که ما برگزیده ایم افتخار کنند.

در این چهل سالگی نه به پایان رسیده ایم و نه به پایان خواهیم برد بلکه شروعی است با چاشنی عشق به اسلام و میهن اسلامی و ملتی که همه چیزش را برای انقلاب نثار کرد. آغاز راهش پر بود از ماجراجویی های منافقین و دسیسه های گروهک های جدایی طلب که از سر گذراندیم. در ادامه راه هشت سال دفاع مقدس را بی توجه به زبان و قومیت، تنها بر پایه ایمان واحد و وحدت و همدلی ایرانی پیش بردیم و کرد و ترک و عرب و لر و ترکمن و بلوچ برای هم سینه سپر کردیم تا مبادا اشکی بر گونه ی فرزندی از فرزندان این سرزمین بغلتد. شمال و جنوبمان و شرق و غربمان در هم تنیده شد تا موجودیت ایرانمان از هم نگسلد، رشته ایمانمان همچنان حبل المتین باقی بماند.

از کوره راه های فتنه و براندازی به سلامت گذشتیم. دست خواهر و برادری را که در طوفان فتنه گرفتار بود خواهرانه و بردارانه گرفتیم و با هم از این گرداب خانمان برانداز عبور کردیم. زخم های ناشی از دسیسه را در تن همدیگر مرهم نهادیم و مجال خنجر از پشت زدن را از دشمن گرفتیم. نگذاشتیم قلب هایمان با هم غریب بمانند و همدل شدیم.

نام خدا را و راه خدا را در این انقلاب چراغ راه کردیم و اسلام شاخص ما برای انقلابی ماندن همه مان شد و هر آن کس که ادعایی داشت در تراز اسلام او را سنجیدیم و نیت خیر و شرش را عیان کردیم.

در کنار هم ماندیم و برای هم ماندیم. در راهی به نام انقلاب و در این بزرگراه سعادت و پیروزی به شتاب پیش رفتیم. آن چنان سرعت گرفته ایم در این مسیر که مدعیان دروغین انقلابی گری مجبور به استفاده از دور برگردان های خود ساخته در این مسیر شده اند و هر مدعی ای که توان همپایی با ملتمان را نداشت برای خود دکانی در این راه به پا کرده اما چون ذات عمل با روح اسلام و انقلابی ملتمان یکی نیست نه توجهی به آنها می شود و نه تاثیری در راهی که پیش گرفته ایم می گذارند و این رمز ماندگاری انقلاب ماست.

می رویم تا باهم جشن پنجاه سالگی انقلاب را به پا کنیم و اگر عمری باشد شاهد اتصال آن به انقلاب جهانی مهدی(عج) باشیم. إن شاء الله.