ایلام،( شرح آنلاین ) - آدم اگه خصلت گرگ داشته باشه بهتره تا اینکه کفتار صفت باشه کفتارها شکار نمی کنن از لاشه هایی تغذیه می کنند که حق دیگران است .

چندی پیش دادستان کل استان ایلام استفاده از ماشین های دولتی را ممنوع اعلام کرد و قاطعانه با متخلفین برخورد نمود .

این حرکت بجا تا حدودی راه را بر سر استفاده کنندگان از امکانات عمومی توسط اشخاص سود جو بنام مدیران بست ، که کار بحق وشایسته ای بود که واقعا جای قدر دانی دارد .

اما برخی از مدیران متاسفانه قانون استفاده بی رویه از بیت المال را برای خود تصویب کرده اند و به هر طریقی خوردن حقوق مردم به مذاقشان خوش می آید .

چندی پیش یکی از شهروندان بیان کرد : فلان مدیر اداره … در هفته چند بار با اطرافیان به اسم بازدید و ماموریت برای خوردن کباب به مهدی آباد می روند. و شکمی از عزا در می آورند ، و هزینه آن از مالی اداره پرداخت می شود !

ابتدا باور نداشتم و صحبت طرف توهین و تصفیه حساب شخصی قلمداد کرده و با این توجیه ؛مگر ممکن است مدیری که اوضاع اقتصادی و وضعیت معشیت مردم را لمس می کند اینطور حقیرانه پول عموم را صرف شکم خود و مداحانش باشد !

اما امروز فرد مورد نظر تماس گرفت که باهم به مهدی آباد برویم تا مسئله برایت روشن شود !

با دیدن صحنه واقعی وجودم غرق در شرم شد ،چرا که هموطنان در گل و لای گرسنگی را به جان می خرند و لبخند می زنند تا خدشه ای در اهداف نظام وارد نشود و شرمنده شهدا نباشند ، آن وقت برخی مدیران نمک نشناس نا جوانمردانه و کفتار صفت تلاش هموطنان را عقیم می گذارند و تخم بدی و فساد را در جامعه می کارند .

جناب مدیر … از مردم خجالت نمی کشید حداقل از کسی که شمارا انتصاب کرده و ضمانت شایستگی شما را به دوش می کشد خجالت بکشید !

مگر نمی بینی به دلیل تقلیل خرید مردم بیشتر قصابیها و کبابی های مهدی آباد تعطیل شده اند ، چرا باید از حقوق مردم بزنید و به شکم خود بریزید.

جناب مدیر … قطعا با خواندن این مطلب متوجه شدی که طرف صحبتم شما هستید ، لطفا دست نگهدار !

اینگونه است که اعتماد مردم سلب و از مدیران رابطه ای نا امید هستند .

راستی مردم تا چه اندازه بزرگوار هستند .برای همین است کمک به هموطنان را ترجیحا وشخصا با دستان خود به سیل زدها و نیازمندان می رسانند . تا واسطه ها …