چکار کنیم با این امام !؟ کلی برای خودمان تدارک دیدیم که مثلا فلان اقدام انقلابی را کلید بزنیم ! سوال و استیضاح و نطق آتشین و ... اما به او که می رسیم آب سردی می پاشد بر انهمه حرارتی که حسابی گرممان کرده بود !

چکار کنیم با این امام !؟
کلی برای خودمان تدارک دیدیم که مثلا فلان اقدام انقلابی را کلید بزنیم !
سوال و استیضاح و نطق آتشین و …
اما به او که می رسیم آب سردی می پاشد بر انهمه حرارتی که حسابی گرممان کرده بود !

یعنی چه !؟
چرا تصمیمات و رفتارمان اینهمه با منویات او فاصله دارد !؟
چرا مدام محاسبات ما با آنچه او می خواهد جور در نمی آید !؟
او انقلابی نیست یا انقلابی گری ما بر خطا رفته !؟
ما خطای محاسبه داریم یا محاسبات او اشتباه است !؟

خب فهمیدن اینها مگر کار سختی است که مدام در امتحان او رفوزه می شویم !؟
امام جامعه را می گویم و جبهه خودی را !
چکارمان به امر و زید آن سوی میدان !؟
تازه از آن سوی میدان خبرهایی می آید که انگار آنجا هم تک و توکی آدمهایی هستند که می فهمند چگونه از امام دلبری کنند !؟
وزیری که اصلا روی آن حساب نکرده بودیم حالا مدام قربان صدقه امام مسلمین می رود که چگونه درد جامعه را می فهمد و امامی که مظلومانه و خالصانه هرآنچه در توان دارد برای کم کردن آلام مردمش هزینه می کند !

آنوقت در این سوی میدان باید تشر بخوریم که اینکار را نکنید و آن کاربه صلاح شما نیست !
کجای قصه هستیم !!!؟

دقیقا گاهی به جای آتش باختیاری اتش بیار معرکه می شویم !
آنجایی که اولویت ها را گم می کنیم !
یکی مثل تاج زاده و موسوی خوئینی ها و … آتش بپا می کنند و ما هم آتش بیار معرکه می شویم !
محاسبات ما را بر هم می زنند !
استیضاح روحانی همان پوست موزی است که در پشت نامه های خوئینی ها و تاج زادها سر راهمان پرت می شود !
امام فرمان می دهد که برنامه کاری باید معیشت مردم باشد ! اقتصاد کشور باشد !
*اصلاح ساختار بودجه باشه !
فضای مجازی باشد !*
اما چه می شود که عقلمان گِرد می شود و می رویم سراغ استیضاح روحانی !
بد و بیراه گفتن به ظریف دقیقا همان چیزی بود که ظریف می خواست !
اوکه احمق نیست بیاید وسط لانه زنبور انقلابی ها شکلک در بیارد !!!
لجمان را در آورد تا دشنام بگوئیم و خرابمان کند !
خب اگر عصبانی نشویم که به راحتی می توانیم حرف حساب را در حلقش فروکنیم و همه ملت درست قضاوتمان کنند !
او یک سیاست باز قهاری است که با نقشه آمد مجلس عصبانی کرد ما را، و از معرکه گریخت !
به همین سادگی !

آنجا که روحانی گفت من هم صبح جمعه از گرانی بنزین خبر دار شدم دقیقا همین نقشه را پیدا کرد و کفرمان را درآورد تا آشوب را گسترده کنیم !!
آنجایی که جهانگیری و ربیعی می گویند بهتر از این دولت گیرتان نمی آید یعنی می خواهند عصبانی شویم !
تا مثلا استیضاح را کلید بزنیم و چند ماه کشور را دچار یک چالش بی نتیجه کنیم و آخر کار همه اینها بدون حساب و محاکمه بگریزند !
در این میانه تنها کسی که از پیچیده ترین نقشه های این جماعت سر در می آورد امام جامعه است !
اوست که باید خطای مردم را در انتخاب روحانی جبران کند و هم اشتباه سیاستمدارن منتقد را اصلاح کند و هم دولت را در مسیر نگه دارد تا مبادا از ماشین پیاده شوند و کشور را به ته دره بفرستند !
متوجه شدید ماجرا چیست یا باز هم باید تشر بزند !؟
این هنر یک پیرمرد فرزانه سیاستمدار هشیار تیز بین با تقوای الهی است که در غیاب امام زمان اینگونه پرچم انقلاب را بالا نگه داشته و وای بر ما اگر قدرش را ندانیم !

  • منبع خبر : ناشناس/فضای مجازی