وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با تاکید بر نقش مهم دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب در توسعه روابط و افزایش ترانزیت، گفت: حجم حمل و نقل از طریق این دالان نسبت به یک سال پیش ۱۰۰ برابر بیشتر شده است. به گزارش شرح آنلاین، به نقل از وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان ،شاهین […]

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان با تاکید بر نقش مهم دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب در توسعه روابط و افزایش ترانزیت، گفت: حجم حمل و نقل از طریق این دالان نسبت به یک سال پیش ۱۰۰ برابر بیشتر شده است.

به گزارش شرح آنلاین، به نقل از وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان ،شاهین مصطفی اف روز جمعه در جریان دیدار با «الکساندر میشارین» معاون اول راه آهن روسیه، روند تکمیل دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب را بررسی کردند.
وی، با اشاره به اهمیت دالان بین المللی حمل و نقل شمال – جنوب برای جمهوری آذربایجان و روسیه ، درباره کارهای انجام گرفته در راستای تکمیل این دالان و بخصوص ساخت و ساز خط ریلی در این مسیر بین المللی بحث کرد.
به گفته وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در حال حاضر کارهای ساخت و ساز پل جدید بر روی رودخانه سامور در مرز مشترک دو کشور ادامه دارد.
مصطفی اف در این دیدار حوزه حمل و نقل را از ابعاد مهم همکاری این کشور و روسیه عنوان کرد و گفت : در دیدار اخیر روسای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز توسعه همکاری های دو کشور در حوزه حمل و نقل در کانون توجه بوده است.
وی با اشاره به امضای برنامه فعالیت شامل همکاری جمهوری آذربایجان و روسیه تا سال ۲۰۲۴ میلادی در حوزه های اقتصادی مختلف در سفر اخیر الهام علی اف به روسیه گفت : این برنامه پنج نقشه راه همکاری را در بر می گیرد که یکی از آنها مربوط به تعاملات در حوزه حمل و نقل بوده است.
معاون اول راه آهن روسیه نیز دالان شمال –جنوب را از طرح های حمل و نقل مهم عنوان و بر تاسیس گروه کاری برای ساخت خطوط ریلی در این مسیر با طرف آذربایجانی تاکید کرد.
ایده راه اندازی دالان حمل و نقل شمال – جنوب برای نخستین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی مطرح شده و در سال ۲۰۰۰ توافقنامه راه اندازی این دالان بین المللی از سوی ایران ، روسیه و هند به امضا رسید.
راه اندازی این دالان بین المللی حمل و نقل موجب کاهش مسافت و هزینه های حمل و نقل محموله ها می شود.
در قالب طرح تکمیل دالان حمل و نقل شمال – جنوب که شامل اتصال خطوط ریلی ایران ، جمهوری آذربایجان و روسیه به همدیگر است، محموله های از آسیای جنوب شرقی از طریق بندر خلیج فارس ، خاک ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به اروپای شمالی حمل و نقل می شود.
در مرحله نخست، قرار است از طریق این دالان سالانه پنج میلیون تن کالا حمل و نقل شود که این رقم در مراحل بعدی به ۱۰ میلیون تن می رسد.