سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر دانمارک در تهران به وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: رییس اداره اول امور شمال اروپا این وزارتخانه در ملاقات با دیپلمات دانمارکی مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به واکنش های شتابزده سیاسی و رسانه ای برخی مقامات این کشور را به وی اعلام کرد. شرح آنلاین […]

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر دانمارک در تهران به وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: رییس اداره اول امور شمال اروپا این وزارتخانه در ملاقات با دیپلمات دانمارکی مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به واکنش های شتابزده سیاسی و رسانه ای برخی مقامات این کشور را به وی اعلام کرد.

شرح آنلاین – مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه: «بهرام قاسمی» اظهار داشت: سفیر دانمارک در تهران صبح امروز – چهارشنبه – با حضور در وزارت امور خارجه با رییس اداره اول امور شمال اروپا وزارت امور خارجه ملاقات کرد.
وی اضافه کرد: در این ملاقات مراتب اعتراض ایران نسبت به واکنش های شتابزده سیاسی و رسانه ای برخی مقامات دانمارکی درخصوص دستگیری یک شهروند نروژی – ایرانی تبار به اتهام داشتن برنامه برای ترور فردی در دانمارک به سفیر این کشور در تهران اعلام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: رییس اداره اول امور شمال اروپای وزارت امور خارجه در این ملاقات مجددا تاکید کرد که اخبار مغرضانه منتشره در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب آن به جمهوری اسلامی ایران را قویا تکذیب می کنیم و آن را در ادامه توطئه ها و دسیسه های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی می دانیم.
همچنین رییس اداره امور شمال اروپای وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر لزوم مدیریت حساب شده و عاقلانه تحوالات، نسبت به پی آمدهای سوء اقدامات نسنجیده و جنجالی هشدار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفیر دانمارک در این ملاقات اعلام کرد که برای پاره ای از مشورت ها به کپنهاگ فراخوانده شده و در کپنهاگ سعی می کنم مطالب و انتظارات طرف های ایرانی را مطرح و پیگیری کنم.