دبیر کارگروه انرژی شرکت پالایش نفت تبریز گفت: شرکت پالایش نفت تبریز توانست در همایش پایانی پروژه ملی بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران مورد تقدیر و تحسین قرار گیرد.
شرح آنلاین – روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز: مهدی نوه سی در این خصوص افزود: پروژه ملی بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران، با حضور  تمامی فعالان و صاحبنظران صنایع انرژی بر عمده ، به ویژه پنج صنعت کلیدی کشور (آهن و فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و آجر) و با حضور نماینده سازمان ملل در ایران، مدیر پروژه ملی بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر ایران، نمایندگان وزارتخانه های نفت ، صنعت معدن و تجارت، سازمان بهینه سازی سوخت برگزار شد.
وی ادامه داد : در این همایش که که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) با همکاری سازمان بهینه سازی سوخت کشور برگزار شد، از شرکت پالایش نفت تبریز به جهت همکاری در اجرای پروژه بهینه سازی انرژی در سیستم هوای فشرده و نیز میزبانی دورههای آموزش تخصصی هوای فشرده و سیستم های بخار با اهدای لوح و تندیس یادبود تقدیر و سپاسگزاری گردید.
نوه سی گفت : انتظار می رود با استفاده از نتایج اجرای این پروژه بتوان صرفه جویی های مناسبی در مصرف انرژی شرکت و به تبع ان کاهش اثرات زیست محیطی صورت گیرد.
 وی یادآور شد: پروژه «بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر» توسط تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، در شاخه «تغییرات آب و هوایی» حمایت مالی شده و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان کارگزار اجرایی GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار اجرایی دولتی، از آگوست ۲۰۱۲ آغاز و به مدت ۶ سال یعنی تا سال ۲۰۱۸ ادامه یافت.