متن درخواست استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
شرح آنلاین: ریاست محترم کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
همانگونه که می‌دانید شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.
متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. (پیوست ۳)
پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.
تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس(علی لاریجانی) در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.
علی‌المراتب به استناد ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا می‌باشد.
۱- حسین علی حاجی‌دلیگانی
۲- حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی
۳- سهراب گیلانی
۴- جواد کریمی قدوسی
۵- سید جواد حسینی‌کیا
۶- ضیاء الله اعزازی
۷- اکبر ترکی
۸- سید ناصر موسوی لارگانی
۹- عامر کعبی
۱۰- نصرالله پژمان‌فر
۱۱-مجید ناصری‌نژاد
۱۲- سید حسین نقوی حسینی
۱۳- عباس گودرزی
۱۴- محمد اسماعیل سعیدی
۱۵- احمد سالک
۱۶- عبدالله سامری
۱۷- حسن نوروزی
۱۸- ذبیح نیکو
۱۹- محمود شکری
۲۰- صدیف بدری
۲۱- سید قاسم جاسمی
۲۲- سید احسان قاضی‌زاده
۲۳- سید جواد ساداتی‌نژاد
۲۴- عباسعلی پوربافرانی
۲۵- سید راضی نوری
۲۶- حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری
۲۷- سید‌ جواد ابطحی