( شرح آنلاین ) - رییس شورای شهر ایلام بر اقامه نماز اول وقت در تمام مجموعه های شهرداری ایلام تاکید کرد.

عبدالرضا پورخلیل گفت: از نماز در روایات دینی ما مسلمانان به عنوان ستون دین یاد شده است و مستحضرید که ستون مرکز ثقل و پایه و اساس هر سازه ای است پس ادعای دینداری بدون انجام فریضه واجب نماز نقص مشهود و خلل جبران ناپذیری است و به جرات می توان گفت که عمل غیر ممکنی است.

وی افزود: اما انجام این فریضه در اول وقت صواب دوصدچندانی دارد یعنی هنگامی که صدای اذان شنیده شد به خالق بی همتا آنی لبیک گفت و کمتر از این به عقیده حقیر در شأن و شئون انسانی و بندگی نیست که صاحب اختیار و مالک تام الاختیار خدای سبحان تو رابخواند و توی بنده با تاخیر جواب دهی .

رییس شورای شهر ایلام ادامه داد: متاسفانه امروزه به بهانه های واهی همچون کار و انجام امور اداری و … در برخی از ادارات ادای فریضه عزیز و والا در اول وقت انجام نمی شود که جای تاثر و تاسف دارد و به عقیده بنده حقیر بنده ای که دستور و فرمان خدای بزرگ را در آن لحظه خاص لبیک نگوید نمی تواند کار خلایق را هم به درستی و صفای باطن انجام دهد و ادعای خدمتگزاری داشته باشد.

پورخلیل گفت: به هر حال امیدوارم خدای متعال توفیق انجام این فریضه عزیز عبودیت و بندگی و راز و نیاز را به ما خدمتگزاران مردم در شهرداری و شورای شهر ایلام عطا فرماید و گرفتار خواهش های نفسانی و امور دنیوی نشویم به ویژه آن که به هنگام شنیدن صدای اذان گرفتار تمنیات دنیوی و سستی های درونی نشویم.