ایلام،( شرح آنلاین ) - مسئولان محترم نظارت بر بازار لطفا این بازار را به حال خود رهاکنید چون حضور بدون عملتان بر التهاب بازار می افزاید وافزایش قیمتها را بدنبال دارد و مردم را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

جای سوال است چرا بعد از حضور کمرنگ ناظرین شما در بازار همان روز با افزایش حداقل سی درصدی مواجه می شویم آیا رابطه ای بین نظارت شما وگرانی بازار وجود دارد؟

آیا درنظارتتان بربازار دستور قانونی گران شدن بادرصد مشخص صادر می کنید که اینگونه آنی قیمتها بالا میرود؟

بعد از تبلیغات گسترده دستگاه نظارت بر بازار مبنی بر مبارزه باگرانفروشی وحضور ضعیف ومقطعی برخی ناظرین بسیاری از مایحتاج عمومی بیش از سی درصد وبرخی تاصد در صد افزایش قیمت داشته است.

هندوانه دوهزارتومانی را در کمتر ازچندساعت به چهار هزارتومان رساندید، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و…که داشت به یک نرخ متعادلی می رسید با حضور ناظرانتان رشد پنجاه درصدی پیدا کردند. شما که نمیتوانید بازار را کنترل کنید حداقل می توانید به آن کاری نداشته باشید و رهایش کنید.

اختلاف قیمتها در بازار همه را جز شما که مسئولید متعجب کرده است. فاصله صدمتری دو مغازه و اختلاف پنجاه درصدی قیمت ازجمله آشفتگی بازار است.

تاچند وقت پیش دستفروشان ورودی شهرمیوه وتره بار را باقیمت مناسب به مردم عرضه می کردند اما با حضورتان در بازار و عدم برخورد با گرانفروشی آنها را هم به گرانفروشی ترغیب کردید.

چرا این بازار اینگونه آشفته و بی صاحب شده است؟ چرا ایلام از لحاظ گرانی در صدر استانهای برخوردار قرار گرفته است، نکند این هم جزیی از محرومیت ایلام است که سالهاست آن را یدک می کشد؟!

حضرات محترم اگر نمی توانید به وظایف ذاتی خود که بابت آن حقوق کلان می گیرید عمل کنید حداقل آن را رها کنید،این مردم خون داده اند بهترین جوانها را تقدیم انقلاب کرده اند انتظار ندارند با بی تفاوتی شما شاهد این آشفتگی درمعیشت مردم باشند.