بی توجهی به تشکیل کمیسیون های مشورتی شورای اسلامی شهر باعث ایجاد مشکلات فراوان در شهرستان اسکو شده است.

مشورت همیشه باعث پیشرفت و تعالی جوامع بوده و هست و اسلام نیز به این امر مهم با متن صریح آیه مبارکه « وامرهم شوری بینهم» تاکید دارد.

شورای اسلامی شهر خود یک نهاد مشورتی و نظارتی می باشد و نه تنها به شهرداری که حتی به دیگر ادارات نیز می تواند در ایجاد شهری آباد کمک کرده و مشورت دهد.

بر اساس بند «ه» دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شورا های اسلامی شهر و به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کمیسیون های برنامه، بودجه و عمران شهری و روستایی و کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی برای بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهادات، طرح ها و برنامه های ارجاعی به شوراهای موضوع این آیین نامه و در راستای کارآمدی و انجام صحیح تر وظایف قانونی شورا ها، کمیسیون های فوق الذکر می بایست تشکیل شود.

حالا بعد از حدود دو نیم سال از روی کار آمد شورای اسلامی شهر اسکو اقدامی عملی در جهت ایجاد این کمسیون ها انجام نگرفته و نکته جالب تر این است که همیشه اعضای شورا شهر اظهار می دارند که مردم به اعضای شورا کمک فکری کنند!

چندی پیش یوسف سعیدی یکی از اعضای شورای شهر اسکو در گفتگو با خبرنگار شرح آنلاین گفت: از ابتدای فعالیت این شورا بنده خود اسامی افراد مد نظرم برای کمیسیون ها را مشخص کرده ام ولی تا به امروز این کمیسیون ها تشکیل نشده و پیگیری هایم نتیجه ای نداده است.

جوانان مومن و متخصص اسکویی همیشه آمادگی خود را برای کمک به آبادانی شهرشان اعلام کرده اند اما این بی توجهی منتخبان، باعث دلسردی آنان شده است.

مگر جوانان متخصص کمی در عرصه های اقتصادی، شهرسازی، عمران، حقوقی، فرهنگی، ورزشی و… داریم؟

مگر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید نفرموده اند که از نظرات جوانان برای اداره کشور استفاده کنید؟

منتخبین عزیز، افراد زیادی در شهر اسکو وجود دارند که مشتاق کمک به مسؤولان شهری برای آبادی و پیشرفت دیار خود هستند.

فلذا با دعوت از جوانان خوش فکر و متخصص و ایده ساز و دلسوز به کمیسیون های مشورتی می توان قدمی بلند در جهت خدمت به شهر فرهنگی و شهید پرور اسکو برداشت.

  • نویسنده : مجتبی چاپارزاده
  • منبع خبر : شرح آنلاین