اعضای شورای شهر تبریز اجرای خط پایانی پروژه راه آهن میانه- تبریز به صورت زیر زمینی را تصویب کردند. به گزارش شرح آنلاین ، در جلسه علنی شورای شهر تبریز ، اعضا طرح دو فوریتی پیشنهادی سازمان قطار شهری برای اجرای زیرزمینی قطعه آخر از راه آهن دوخطه تبریز – میانه را با اکثریت آرا […]

اعضای شورای شهر تبریز اجرای خط پایانی پروژه راه آهن میانه- تبریز به صورت زیر زمینی را تصویب کردند.

به گزارش شرح آنلاین ، در جلسه علنی شورای شهر تبریز ، اعضا طرح دو فوریتی پیشنهادی سازمان قطار شهری برای اجرای زیرزمینی قطعه آخر از راه آهن دوخطه تبریز – میانه را با اکثریت آرا تصویب کردند تا این فاز در داخل شهر تبریز به صورت زیرزمینی اجرا شود.

گفتنی است پروژه راه ‌آهن دوخطه میانه – بستان آباد- تبریز از ایستگاه فعلی میانه واقع در مسیر راه ‌آهن تهران – تبریز شروع و با گذر از شهرهای ترکمنچای، بستان ‌آباد و ائل گلی تبریز به ایستگاه راه آهن تبریز متصل می‌ شود.