داستان توییت های سید مقتدی صدر علیه رقیبان سیاسی پایانی ندارد. کمتر از یک ماه قبل بود که صدر در توییتی به شدت علیه خمیس الخنجر و اهل سنت عضو فراکسیون البناء موضع گرفت و جمال الکربولی رهبر حزب «حل» که بیشترین نمایندگان سنی مجلس را از آن خود دارد در واکنش به او توییتی نوشت که صدای تند سخنگوی صدر را در آورد.

شرح آنلاین – سید رضا قزوینی غرابی/ همان زمان به این نکته اشاره کردیم که به نظر می رسد صدر به طور جدی به دنبال دو هدف است: نخست اختلاف افکنی میان دو طیف اصلی سنی عراق موجود در فراکسیون البناء و فراکسیون الإعمار و دوم ایجاد انشقاق در فراکسیون البناء میان اهل سنت آن و سایر گروه های شکل دهنده این فراکسیون که مالکی یکی از ارکان عمده آن است. و در نتیجه تشتت و تضعیف رقیب خود و احتمالا متلاشی شدن البناء.

در همین چارچوب امروز جنگ توییتری صدر و به تبع آن کربولی بار دیگر با شدت بیشتری از سر گرفته شد و این بار صدر پای هادی العامری عضو رهبری البناء و همپیمان کربولی را نیز به ماجرا باز کرد تا عملا او را وارد بازی تخریب فراکسیونش کند.
صدر در توییت خود خطاب به عامری نوشته است: قراردادهای بزرگی میان برخی اعضای فتح (به رهبری العامری) و برخی سیاستمداران سنی البناء (که فتح بخشى از آن است) برای خرید و فروش وزارتخانه ها(وزارت خانه هایی که هنوز وزیر ندارند) و با پول های کلان و حمایت خارجی بی سابقه در جریان است.
صدر سپس در ادامه نامه -توییت خود در چند سطر وظایف و تعهدات العامری را به او گوشزد می کند.
ساعاتی بعد، جمال الکربولی با توییتی با همان تندی نامه مقتدی پاسخ وی را با استناد به یک ضرب المثل قدیمی عربی و بدون آنکه نامی از صدر ببرد اینگونه داد: ((عرب از قدیم در مثل های خود گفته است رمتنی بدائها و انسلت،، این مثل برای کسی گفته می شود که دیگران را به چیزی متهم می کند و خودش آن را انجام می دهد اما خود را نمی بیند.  برخی سیاستمداران اینگونه اند و فقط خود را فریب می دهند اما احساس نمی کنند.  اما آنها همان فاسدان هستند)).
قطعا این پاسخ کربولی با واکنش سخت تر جریان صدر مواجه خواهد شد. صدری ها سابقا  در واکنش خشمگینانه به انتقاد کربولی از رهبرشان گفته بودند که پرونده فساد او در زمان ریاستش بر جمعیت هلال احمر عراق را منتشر خواهند کرد.
مشخص نیست این کشمکش صدر با اهل سنت فراکسیون البناء به کجا خواهد رسید اما از نامه امروز صدر روشن است که او با باز کردن پای العامری به دنبال اختلاف افکنی میان رهبران آن و ایجاد انشقاق است موضوعی که با همراهی و استقبال اهل سنت فراکسیون متبوعش یعنی الإعمار مواجه شده است. انشقاق البناء علاوه بر موارد سابق گفته شده این اهمیت را برای صدر دارد که طرح های پارلمانی مورد نظر وی بدون مخالفت گسترده البناء در مجلس پذیرفته خواهد شد.