نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: مدرک آقای کریم صادق زاده عضو شورای اسلامی شهر تبریز ایراد قانونی دارد.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار شرح آنلاین در خصوص این سوال که آخرین وضع بررسی مدرک تحصیلی این عضو شورای اسلامی شهر تبریز به کجا رسیده است، گفت: بر اساس قانون، رسیدگی به این موضوع بر عهده هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستاست که بنده با یکی دیگر از نمایندگان استانی عضو آن هستیم.

وی ادامه داد:متاسفانه در قضیه این عضو شورا هم باز افراد غیر مرتبط به علت ارتباطات خطی و جناحی دخالت کرده اند و کسانی چون رئیس شورا، نایب رئیس مجلس، خانم ساعی دیگر نماینده شهرمان در خانه ملت و حتی رئیس دادگستری و فرماندار تبریز هم ابراز نظر کرده اند، حال اینکه بر اساس قانون هیچ یک از این افراد حق ورود به مسئله را ندارند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: اکنون توان برخی نمایندگان استان به جای صرف شدن در مسیر عمران و آبادی استان صرف سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و دزدی های برخی از اعضای شورای شهر تبریز شده که نظیرش را در دوره چهارم شورا دیدیم، در آن زمان من و آقایان فرهنگی و سعیدی مدام بر این مسئله تاکید داشتیم که وقتی اتهامات این افراد ثابت شده و جرم به اثبات رسیده نشستن دوباره این افراد بر صندلی شورا خندیدن به ریش مردم است.

علیرضا بیگی ادامه داد: بنا بر استعلام هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستا از اداره کل آموزش های غیر دولتی وزارت علوم چنین دوره ای و چنین مدرکی که این عضو شورا برای حضور در کرسی پارلمان شهر ارایه کرده وجود خارجی ندارد.

وی افزود: در همین رابطه پس از استنکاف دولت از پرداختن به وظایف قانونی اش طبق ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس خودمان راساً به قضیه ورود کردیم و پس از دادن کارت زرد به وزیر کشور با معاون عمرانی وی در این رابطه صحبت کردیم تا بازخواست لازم از فرماندار تبریز صورت گرفته و این قضیه حل بشود اما به علت تغییرات داخلی در وزارت کشور و جابجایی معاون عمرانی سابق وزیر این قضیه به مدت دو ماه است معلق مانده اما کماکان پیگیر اجرای قانون هستیم.

این نماینده مجلس در خطاب به دست اندرکاران سیاسی استان افزود: از عموم شما برای پیروی از قانون دعوت می کنم، تلاش کنید تا در سایه ی انقلاب اسلامی و برکات آن من جمله قانون اساسی وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام داده و درگیر برخی بازی های سیاسی نشوید.

*پروژه های عمرانی فعلا پادرهوا هستند

وی در خصوص آخرین وضع پروژه های عمرانی استان نیز گفت: اساساً در دوران وزارت آخوندی همه پروژه های عمرانی استان خوابید و متاسفانه توان مجمع نمایندگان استان هم در این زمینه کارگر نشد.

علیرضا بیگی افزود: اکنون به دلیل بی پولی دولت بزرگراه تبریز – سهند تبدیل به آزادراه شد تا پیمانکار با سرمایه گذاری خود آن را پیش ببرد که هم اکنون بعد از ۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی، دولت هنوز نتوانسته سهم خود را بیاورد.

وی افزود: قضیه قطار بستان آباد به تبریز هم فعلا پادرهواست و به این زودی ها به سرانجام نمی رسد کما این که همه پروژه های عمرانی فعلا لنگ مانده اند.