دولت در تامین نیاز تولیدکنندگان به ارز عملکرد خوبی نداشته است/ با وجود واریز پول، ارز دولتی در اختیار خودروسازان قرار نگرفت

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تولیدکنندگان خودرو اعلام کردند که پول خود را به حساب دولت واریز کرده‌اند اما دولت، ارز

ادامه