مدیرعامل برق منطقه‌ای آذربایجان‌ : احداث نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی در صوفیان و ۲ نیروگاه برق خورشیدی در کشکسرای مرند توسط سرمایه‌گذاران خارجی

مدیرعامل برق منطقه‌ای آذربایجان‌ از احداث نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی در صوفیان و ۲ نیروگاه برق خورشیدی در کشکسرای مرند توسط سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد.

ادامه